Built with Berta.me

 1. "DECLASSIFIED" 2022, Tallinas ielas Kvartāls "Projektu Māja"

  (ENG)

  Processing the brutal reality of social and political issues, through the lens of playful sci-fi aesthetics, comes the exhibition “DECLASSIFIED” or [officially stated to no longer be secret] that reflects on global matters of discrimination and violence.
  Inspired by true crime, conspiracy theories and the paranormal, the exhibition uses military and detective like scenery to invite its audience for an investigation in humanity and our own core being. Subjects embody a futuristic, outer-world race in the hopes of stripping us from categories and labelling, digging deep for our united consciousness and shared basic values & rights for safety, equality, love and freedom, that still to this day are far from achieved.
  Experiments with various medias investigate a scattered, short-spanned, overwhelming and ever-changing modern day world in which our emotions or social media personas can override as proof and facts, for example enabling “media trials” or propaganda. 
  Blunt frontal portraits channel criminal mug shot vibes, while enlarged eyes invite to look life straight & dead in the eye (or on the contrary - close them and live life in hiding), revealing the vulnerability and power of exposing the truth. Bright, popping colours, contrasting sensory materials and alien life forms provide a much needed escape to fantasy world, using visual treats as a coping mechanism of an otherwise violent, ruthless and unjust reality.

  (LV)

  Izstāde "DECLASSIFIED" jeb "ATSLEPENOTS" ir tapusi globālās krīzes, diskriminācijas un vardarbības pārņemtā pasaulē – sociālpolitisko jautājumu skarbo realitāti izpaužot caur rotaļīgu zinātniskās fantastikas estētikas prizmu.
  Pārkāpjot izstādes slieksnim, skatītājs nonāk detektīva lomā. Kriminālnoziegumi, konspirāciju teorijas un paranormālais savijas, aicinot ikkatru no mums izmeklēt cilvēces un indivīda vērtību kodolu. Mākslas darbi iemiesojas citas galaktikas civilizācijā, tādējādi atbrīvojot mūs no vēlmes dalīt kategorijās, bet mudināt rakties dziļāk. Zem redzamā virskārtas un aizspriedumiem visus vieno pamatvērtības un tiesības uz drošību, vienlīdzību, mīlestību un brīvību. Tomēr līdz pat šai dienai tās ne tuvu netiek īstenotas.
  Eksperimentējot ar dažādām tehnikām, tiek uzburta sadrumstalota, zibsnīga, pārsātināta un nemitīgi mainīga mūsdienu pasaule, kurā pierādījumu un faktu vietā virsroku gūst emocijas un sociālo mediju saturs, pieļaujot, piemēram, "mediju tiesas prāvas" vai propogandu.
  Pretskata portreti piepilda telpu ar aizturēšanas izolatora atmosfēru, bet lielās acis aicina ieskatīties dzīvei un nāvei tieši sejā (vai gluži otrādi, aizvērt tās un aizmirsties, nodzīvojot dzīvi slēpnī), izgaismojot atklātības spēku, bet reizē ievainojamību. Spilgtas, izlecošas krāsas, kontrastējoši sensorie materiāli un svešas dzīvības formas piedāvā tik vilinošo iespēju aizbēgt uz fantāziju zemi. Estētiskais baudījums kļūst par izdzīvošanas mehānismu citādi tik vardarbīgā, baisā un netaisnīgā mūsdienu realitātē.